Privacy verklaring

Privacy Verklaring

Op deze pagina kun je allerlei verplichte meldingen vinden conform de nieuwe AVG wet.

White Weddings is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Heb je vragen over je privacy en hoe wij hiermee omgaan dan kun je deze sturen naar: info@whiteweddings.nl 


Persoonsgegevens die wij verwerken

White Weddings verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via ons contactformulier op de website.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Informatie en wensen aangaande jullie voorgenomen huwelijk
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website (Google Analytics)
– Internetbrowser en apparaat type (Google Analytics)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
White Weddings verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je een offerte te kunnen sturen die je hebt opgevraagd
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • White Weddings verzamelt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
  • Google statistieken

Je persoons- en verkoopgegevens staan opgeslagen in ons facturatiesysteem voor minstens 7 jaar, zoals wij hier wettelijk toe verplicht zijn door de Belastingdienst. Overige communicatie, bijvoorbeeld per e-mail, wordt maximaal 2 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
White Weddings verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden (leveranciers) indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de praktijk houdt dit het volgende in:

  • Gedurende onze uitvoeringen maken wij gebruik van sheetlists waarop geen financiën vermeld worden.
  • Op onze online agenda vermeld op www.styling-bruiloft.nl wordt jullie trouwdatum met beide voornamen en trouwlocatie vermeld in onze agenda. Wij wijzen jullie hier op bij het ontvangen van de offerte. Wij kunnen deze gegevens, op verzoek, direct aanpassen of verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
White Weddings gebruikt op haar website www.styling-bruiloft.nl geen functionele, technische cookies of analytische cookies. Er zijn geen cookies die inbreuk maken op jouw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door een mail te sturen naar info@whiteweddings.nl Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@whiteweddings.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. White Weddings zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
White Weddings neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@whiteweddings.nl.

White Weddings is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Gildenweg 10E
1695GD Blokker

06-25261788
info@whiteweddings.nl

Heb je vragen over je privacy en hoe wij hiermee omgaan dan kun je deze sturen naar: info@whiteweddings.nl