Girls! not brides

White Weddings steunt al jaren PLAN Nederland met de strijd tegen kindhuwelijken.

11 oktober Wereld Meisjes dag

Deze week, op 11 oktober, was de jaarlijkse Wereld Meisjes Dag, ofwel Day of the girl waarop stilgestaan wordt bij de rechten van meisjes. Een goede reden om hier eens meer aandacht in de trouwbranche voor te vragen. Trouwen is voor ‘onze’ bruidsparen een hoogtepunt in hun leven. Kun je je voorstellen dat er ontzettend veel meisjes zijn waarvoor trouwen, lees uitgehuwelijkt worden, een dieptepunt is? Hoe zou het zijn als je je dochter van 12 naar het altaar ziet lopen waar een veel oudere man op haar wacht en als moeder weet hoe dat voelt en wat er volgt?

24child-brides-nepal-slide-i0a0-jumbo1 op de 3 meisjes trouwt voor haar 18e!

De kindhuwelijkproblematiek heeft de laatste jaren enorm veel aandacht, ook bij de VN en onze overheid. 1 op de 3 meisjes in arme landen trouwt voor haar 18e, vaak met een veel oudere man. Ik ben zelf in Nepal geweest jaren geleden, een land dat mijn hart heeft gestolen, maar ook daar komt het voor. 40% van de meisjes trouwt voor hun achttiende. Lichamelijke schade door veel te vroege zwangerschappen, relatieproblemen en geen kansen meer op de arbeidsmarkt….het is schrijnend. Zonder opleiding of de kans op een eigen inkomen zijn ze totaal afhankelijk van hun man en zijn familie. Haar familie laat haar bij het huwelijk gaan. Je bent als jong meisje dus ook nog eens je eigen familie kwijt. Ik kan het me niet eens voorstellen hoe dat zou voelen, wat erg!

Maar dichterbij huis gebeurt het ook. Kindhuwelijken komt zelfs in Nederland voor! Het huwelijk met een minderjarige wordt vaak buiten het zicht of in het buitenland gesloten, waarna het jonge stel naar Nederland terugkeert. Sinds 2012 is in Nederland een huwelijk met een minderjarige onder geen enkele voorwaarde meer toegestaan en huwelijken in het buitenland gesloten tussen jongeren onder de 18 worden in ons land niet langer meer erkend.

White Weddings steunt al jaren PLAN Nederland met de strijd tegen kindhuwelijken.
Van iedere opdracht dragen wij een klein bedrag af om dit goede doel te steunen. Iedere bijdrage telt maar is het genoeg? Nadat ik zojuist weer een hele reeks schrijnende verhalen heb gelezen op de site bij PLAN Nederland besef ik me dat ik misschien nog meer kan doen.

In de trouwbranche lees ik zelden iets over kindhuwelijken. Komend jaar heb ik besloten er meer over te gaan schrijven om er ook meer aandacht bij andere trouwbrancheleveranciers en bruidsparen voor te vragen. Meisjes moeten meisjes kunnen zijn!

logo-favicon

11 oktober 2016



Reacties zijn gesloten.